چاپ کردن این صفحه

معاونين
نویسنده :  


فرشید سید مهدی

معاون اداري و مالي

سن : 42 سال

میزان تحصیلات : کارشناسی حسابداری

11 سال سابقه فعالیت در سبززیور

 

 وحید جعفری تهرانی

معاون اجرايي

سن : 43 سال

میزان تحصیلات : مهندسی شیمی ، مدیریت بازرگانی

11 سال سابقه فعالیت در سبززیور

 

 شبنم حیدرخانی

معاون هماهنگي

سن : 34 سال

میزان تحصیلات : کارشناسی حسابداری

14 سال سابقه فعالیت در سبززیور

 

 


ما از کوکی ها برای نمایش بهتر و سریعتر سایت استفاده میکنیم . برای استفاده این وب سایت از کوکی ، لطفا با تایید این موضوع به ما این اجازه را بدهید مشاهده قوانین. من این سایت را تایید میکنم تایید